Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

3.331.301 euro projectsubsidies uitgereikt in tweede ronde Kunstendecreet

15.07.2019

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de tweede ronde van projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019. Vanaf 2019 is het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. 

Voor deze tweede ronde werden 520 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 90 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.331.301,65 euro waarvan:

  • 22 kortlopende beurzen: 200.000 euro
  • 7 meerjarige beurzen: 155.000 euro
  • 19 projecten van individuele kunstenaars: 517.504,18
  • 42 projecten van organisaties: 2.458.797,47 euro

Voor zijn beslissing over de 2e ronde 2019 ging de minister uit van de volgende principes:

  • Op basis van alle rankings (per beoordelingscommissie) werden uit elke projectencommissie (kunstenaars en organisaties) de drie hoogst gerangschikte projecten meegenomen, voor zover er in zo’n commissie drie dossiers waren die ‘zeer goed’ werden bevonden. Deze ontvangen in totaal 2.544.143,37 euro (49 dossiers).
  • Op basis van alle rankings (per beoordelingscommissie) werden uit elke beurzencommissie (voor kortlopende en voor meerjarige beuren) de drie hoogste gerangschikte meegenomen, voor zover er in zo’n commissie drie dossiers waren die ‘zeer goed’ werden bevonden. Deze zijn samen goed voor 355.000,00 euro (29 dossiers).
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met een advies ‘zeer goed’ die op uitzonderlijke wijze tegemoetkomen aan een of meer van de aandachtspunten van de visienota krijgen subsidies. Deze zijn samen goed voor 432.158,28 euro (12 dossiers).

In zijn geheel vertegenwoordigt dit drietrapsvoorstel 3.331.301,65 euro.

De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2019 voor beurzen en projecten die starten in de eerste jaarhelft 2020 - beslissing 15 januari 2020.