Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

185.000 euro subsidies voor nieuwe Doorbraaktrajecten

09.11.2018

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft subsidies toegekend voor een nieuwe reeks Doorbraaktrajecten. De bedoeling van de Doorbraaktrajecten is om een kunstenaar of groep van kunstenaars te ondersteunen op een uitzonderlijk sleutelmoment in hun carrière. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. Het gaat om een subsidielijn die vorig jaar werd opgestart en is opgenomen onder het Kunstendecreet.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontving voor deze jaargang 10 aanvragen die allemaal ontvankelijk werden verklaard. Deze dossiers gingen in totaal over 586.117 euro aan gevraagde ondersteuning.

Een commissie van deskundigen uit het professionele kunstenveld en medewerkers van het departement beoordeelden de aanvragen op hun artistieke kwaliteit, potentieel van de doorbraak, haalbaarheid van de plannen, de kosten en opbrengsten en de effecten op middellange termijn.

Uiteindelijk werden vier projecten geselecteerd, goed voor een bedrag van 184.626 euro:

  • Maarten Vanden Eynde / 30.000 euro
  • Alexander Vantournhout / 54.626 euro
  • Louis Vanhaverbeke / 50.000 euro
  • Miet Warlop / 50.000 euro

Een doorbraaktraject mag maximaal twee jaar duren en start ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag.