Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

16/1 Studiedag Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid: schrijf je in

20.11.2017
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy Daniels
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy DanielsErfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy Daniels

Op 16 januari 2018 organiseren we in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie.

Met de studiedag willen we vernieuwende modellen en voorbeelden aanreiken om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van het (inter-)gemeentelijk erfgoedbeleid. De studiedag is bedoeld voor onroerend-erfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, cultureel-erfgoedcellen en hun besturen.

In de voormiddag zullen verschillende sprekers ingaan op de betekenis van het verdrag voor het erfgoedbeleid en een overzicht geven van de verschillende participatiemogelijkheden om de erfgoedgemeenschappen te betrekken.
Het plenaire gedeelte richt zich zowel naar de coördinatoren van de erfgoedwerking als naar de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de schepenen bevoegd voor erfgoed.

In de namiddag maak je kennis met een gevarieerd palet van goede praktijkvoorbeelden. In de sessies wordt getoond hoe participatie in verschillende vormen gerealiseerd kan worden in de erfgoedwerking. We voorzien ook voldoende tijd om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.
De namiddagsessies zijn bedoeld voor de erfgoedcoördinatoren. Er lopen vijf parallelle sessies, waarin concrete, inspirerende voorbeelden van erfgoedparticipatie aan bod komen. In de namiddag kan elke deelnemer twee sessies bijwonen. Bij de inschrijving geef je je voorkeursessies aan.

 

 • Wanneer: dinsdag 16 januari 2018, van 9.30 u. tot 16.30 u.
 • Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
 • Doelpubliek: cultureel-erfgoedcellen, erkende onroerend-erfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten en hun lokale besturen

 

>> Schrijf je in.


Inschrijven kan tot 12 januari 2018. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

De dag wordt georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, in nauwe samenwerking met Herita en VVSG.

 

Programma

Voormiddag plenair

 9. 30 u.: onthaal met koffie

10.00 u.: verwelkoming en inleiding - Gregory Vercauteren (FARO)

10.15 u.: de participatiegedachte in het Europees Jaar van het Cultuur Erfgoed (Brigitte Myle, Departement Cultuur, Jeugd en Media)

10.30 u.: de Faro-conventie, betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking - Marc Jacobs (FARO)

11.00 u.: de Faro-conventie en het erfgoedbeleid in Vlaanderen, een toetsing – Lynn De Clercq (Agentschap Onroerend Erfgoed)

11.20 u.: participatie in de lokale praktijk – Hilde Plas en Joke Vanreppelen (VVSG).

12.00 u.: round-up - Gregory Vercauteren (FARO)

12u15-13u30: broodjeslunch en netwerkmoment

 

Namiddagsessies

 • Sessie 1: publieksgerichte erfgoedwerking
  Wat betekent participatie voor je publiekswerking? Hoe pak je dat aan? Waarin schuilt de meerwaarde? (Hugo Verhenne en Sofie Moeykens – BIE/TERF, Martijn Loix – Erfgoed Haspengouw)
  • Erfgoedcel TERF vertelt onder meer over de Vertelkaravan en Brouwchallenge
  • GouwGoed. Creatieve erfgoedworkshops voor het lager onderwijs.

 

 • Sessie 2: actief burgerschap en de rol van de lokale overheid
  Wat is actief burgerschap? En wat is de rol van de lokale overheid hierbij? (Carine Goossens - gemeentearchivaris Beveren, Rebecca Gysen - erfgoedcel Leuven)
  • Erfgoedhuis Hof ter Welle. Een geïntegreerde erfgoedwerking vanuit een monument.
  • Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld.. Bewoners en buurtcomités gaan zelf op zoek naarde roots en evoluties in hun buurt.

 

 • Sessie 3: beleidsparticipatie
  Hoe kan je burgers actief betrekken bij de beleidsvorming- en uitvoering? Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren? Wat zijn de valkuilen? (Brigitte Myle – Departement Cultuur, Jeugd en Media, Gregory Vercauteren – FARO)​
  • Charter 700 in Kortenberg. Burgerparticipatie met een erfgoedtwist.
  • Erfgoed Noorderkempen: een adviesraad op intergemeentelijk niveau.
  • COMEET wint de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid … en laat burgers en verenigingen meebeslissen over de besteding van het prijzengeld.

 

 • Sessie 4: participatief waarderen – waarderen doe je niet alleen
  Een collectie beheren vraagt keuzes maar wie bepaalt de waarde erfgoed? Hoe betrekt je de erfgoedgemeenschap en andere stakeholders bij je waarderingstraject? Lessons Learned. (Jef Vrelust – MAS, Anse Kinnaer – Onroerend Erfgoed)
  • Waarderen maritiem erfgoed Antwerpen. Met het oog op de realisatie van een nieuw maritiem museum startte het MAS een participatief waarderingsproject op voor de grootste collectie maritiem erfgoed van Vlaanderen.
  • Onroerenderfgoedrichtplannen. Samenwerking en participatie staan centraal om onroerend erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst.

 

 • Sessie 5: digitale co-creatie
  Hoe creëer je samen met een community content rond erfgoed op platformen als Wikipedia? Do’s en don’ts. (Hanne Ampe – Het Firmament, Bart Magnus en Sam Donvil (Packed), Romaine - Wikimedia België)
  • Wikify de podiumkunsten brengt enthousiastelingen samen om te werken aan nieuwe of bestaande Wikipedia-artikels over de podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel.
  • Wiki loves … Erfgoedorganisaties zetten hun deuren op voor erfgoedliefhebbers, fotografen en Wikipedianen.

 

13.30 u. – 14.30 u.: eerste ronde parallelle sessies

14.45 u. – 15.45 u.: tweede ronde parallelle sessies

16.00 u.: Afsluitend woordje – Patrick De Rynck