Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Internationaal Kunstenbeleid

Het internationale Kunstenbeleid van de Vlaamse overheid richt zich op verschillende kunstendisciplines:

  • podiumkunsten
  • muziek
  • beeldende en audiovisuele kunsten
  • architectuur
  • design
  • multidisciplinaire projecten.

De aandacht binnen het Kunstendecreet gaat zowel uit naar het creatieproces en de presentatie van de kunstvorm, als naar de mate waarin het publiek kan deelnemen aan dat proces.

Het internationale letterenbeleid wordt door het Vlaams Fonds voor de Letteren gevoerd, het Vlaams Audiovisueel Fonds is verantwoordelijk voor het internationale filmbeleid.