Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit (PDF) dat bij dit decreet hoort, is op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In dit uitvoeringsbesluit zijn een aantal praktische zaken vastgelegd:

  • de indiendata voor subsidies
  • de organisatie van de kwaliteitsbeoordeling
  • de voorschottenregeling, ….

Het uitvoeringsbesluit werd voorbereid door de administratie. Net zoals het Kunstendecreet is dit uitvoeringsbesluit gebaseerd op bovenvermelde conceptnota’s, consultaties en evaluaties.