Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Memorie van toelichting

Een decreet wordt steeds ingediend samen met een memorie van toelichting (PDF).

In de memorie wordt aangegeven waarom er een nieuw decreet nodig is en wordt elk artikel van het decreet inhoudelijk besproken.

Een memorie van toelichting wordt na de indiening van een decreet in het parlement niet meer gewijzigd. Het decreet kan wel nog worden aangepast naar aanleiding van besprekingen in het parlement, opmerkingen van de Raad van State, van de bevoegde adviesraden, enzovoort. Om die reden is een memorie interessante achtergrondlectuur, maar kunnen er elementen in staan die niet volledig correct (meer) zijn.