Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Thema's

Algemeen cultuurbeleid

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media vindt u meer informatie over het algemeen cultuurbeleid in Vlaanderen. De website richt zich naar het brede culturele veld, academici, studenten en iedereen die in cultuurbeleid geïnteresseerd is.


Cultuurprijzen

De Vlaamse Gemeenschap heeft een traditie in het uitreiken van Cultuurprijzen. De verschillende prijzen die de Vlaamse Gemeenschap uitreikt, worden door de laureaten erg gewaardeerd. Het zijn kwaliteitslabels en de overheid wil daarmee blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Bovendien zijn het stimuli van de verschillende cultuurdisciplines en verhogen ze het culturele bewustzijn.

Aan alle prijzen hangt een bedrag van 12.500 euro vast. De Prijs voor Algemene Culturele Verdienste is 20.000 euro waard.

De afdelingen Kunsten en Cultureel Erfgoed verzorgen het secretariaat van de jury’s voor de prijzen die binnen het domein van de afdelingen vallen.