Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europeana

Europeana is een portaalsite en platform dat het grote publiek maar ook experten toegang biedt tot miljoenen gedigitaliseerde objecten uit Europese musea, bibliotheken, archieven en multimediale collecties. De site werd gelanceerd eind 2008 en maakt het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed toegankelijk voor elke burger.
 

Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform sluit aan bij de missie van het Europeana Network. De gemeenschappelijke culturele missie van het platform is erop gericht om samen  de toegang tot het cultureel erfgoed van Europa op een gebalanceerde en duurzame manier te verbeteren. Het platform volgt de brede Europese definitie voor cultureel erfgoed:

The cultural heritage of the European Union is a rich and diverse mosaic of cultural and creative expressions, our inheritance from previous generations of Europeans and our legacy for those to come. It includes natural, built and archaeological sites; museums; monuments, artworks; historic cities; literary, musical, and audiovisual works, and the knowledge, practices and traditions of European citizens.

Het doel is om de huidige werking van cultureel-erfgoedorganisaties te optimaliseren en het maatschappelijk belang van het erfgoed en de organisaties op een eigentijdse manier uit te bouwen. Het platform focust op het strategisch inbedden van ICT-processen binnen organisaties en geeft stimulansen. De nadruk ligt op transparantie en het inpassen van ICT-processen in de organisatiestrategie. 

Het overlegplatform speelt een verbindende rol tussen de mensen die deel uitmaken van het Europeana Network en operationele initiatieven zoals Europeana, Wikipedia …

De concrete doelstellingen van het platform zijn:

  • het verstrekken van informatie over financieringsmogelijkheden en over het beleid (Vlaanderen, Europa, Unesco…);
  • het uitwisselen van technische en inhoudelijke expertise, bijvoorbeeld over datakwaliteit en openheid van gegevens;
  • visievorming via gedeelde standpunten ((Vlaamse?) overheid, Europeana, anderen…);
  • de wisselwerking tussen het Europeana Network en de betrokken actoren in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee richtingen. Enerzijds wordt de bijdrage en deelname aan Europeana vanuit Vlaanderen besproken en afgestemd Anderzijds worden de ontwikkelingen in Europeana naar de Vlaamse omgeving vertaald.

Het Overlegplatform treedt op als een ‘Vlaamse’ tak van het Europeana Network en als een klankbord voor Network Counselors uit Vlaanderen, die als verkozen leden in het Europeana Network zetelen.

Het platform werkt via werksessies, conferenties en digitale communicatie. Het verbindende, informele netwerk wil iedere organisatie die de doelstellingen onderschrijft, de mogelijkheid bieden om deel te nemen.


Recente bijeenkomsten