Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europa voor de Burger Vlaanderen (ECP)

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.

Vrijwel elk deelnemend land heeft een Europe for Citizens Point (ECP), een contactpunt voor het programma Europa voor de Burger. Het contactpunt geeft organisaties advies en ondersteuning bij het maken van een subsidieaanvraag bij het Europa voor de Burger-programma.

Het Vlaamse contactpunt zit bij het Departement van Cultuur, Jeugd en Media en is telefonisch (tel. 02 553 06 26) en per email (europavoordeburger@vlaanderen.be) bereikbaar. Daarnaast organiseert het contactpunt ook infodagen en workshops. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief.