Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectmatige ondersteuning

Door tijdelijke projecten te ondersteunen wil de Vlaamse Gemeenschap een dynamische cultureelerfgoedwerking stimuleren.

Projecten die focussen op cultureelerfgoedwerking en met een uitgesproken landelijke of internationale schaalgrootte, reikwijdte of uitstraling, komen in aanmerking voor subsidiëring. 

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor:
  • landelijke en internationale cultureel-erfgoedprojecten die inzetten op één of meer functies, of een dienstverlenende rol, of de combinatie van beiden
  • projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen
  • tussenkomsten voor internationale uitwisseling met het oog op competentieontwikkeling.
Organisaties die niet beschikken over een kwaliteitslabel of geen werkingssubsidie ontvangen komen enkel in aanmerking voor landelijke en internationale cultureelerfgoedprojecten als ze samenwerken met een organisatie die een werkingssubsidie ontvangt op basis van het decreet. Aanvragen van cultureelerfgoedinstellingen komen alleen in aanmerking voor projecten met een internationale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie.

Cofinancieringsprojecten zijn enkel beschikbaar voor organisaties die een werkingssubsidie ontvangen. Tussenkomsten voor internationale uitwisseling zijn beschikbaar voor organisaties met een kwaliteitslabel of een werkingssubsidie. 

Voor de beoordeling van de projectsubsidies wordt een advies geformuleerd door de administratie samen met verschillende externe experten. Op deze wijze kan flexibel ingespeeld worden op de specifieke expertises die nodig zijn voor de advisering van voorliggende dossiers per ronde.