Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuwe begrippen: functies en rollen

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 introduceert functies en rollen als belangrijke nieuwe begrippen. Die nieuwe begrippen zijn gemeenschappelijk voor de verschillende deelsectoren en integreren de roerende en immateriële benadering. De functies en rollen vormen de basis van de subsidiëring.

Een functie wordt gedefinieerd als een basistaak in de cultureel-erfgoedwerking. De vier ‘basisfuncties’ uit het vorige decreet worden geactualiseerd en uitgebreid naar vijf functies:
  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren.
De functies omvatten alle geïdentificeerde erfgoedtaken, zowel voor roerend als immaterieel erfgoed. 

Een rol staat voor een dienstverlenende taak of cluster van dienstverlenende taken die uitgevoerd wordt ter ondersteuning van de functies bij andere cultureel-erfgoedbeheerders of -gemeenschappen.

De basis voor dit nieuwe begrippenkader werd gelegd in de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. De vijf functies in het decreet komen overeen met de eerste vijf erfgoedtaken uit de nota (zie pg. 12 tot 14), de zesde erfgoedtaak stemt overeen met de dienstverlenende rol.