Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Complementair beleid

Door de afslanking van de provincies wordt het complementaire beleid hertekend. Vanaf 1 januari 2018 dragen de provincies hun culturele bevoegdheid over en zijn ze niet langer betrokken partij in het cultureelerfgoedbeleid. 

Met de steden, gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt een nieuwe afsprakenregeling gemaakt over de wijze waarop ze betrokken worden bij de uitvoering van het decreet:
  • de steden, gemeenten en de VGC worden betrokken bij de opmaak van de strategische visienota
  • ze kunnen gehoord worden na de beoordelingsprocedure over werkingssubsidies aan cultureelerfgoedorganisaties op hun grondgebied
  • ze worden betrokken bij het sluiten van een beheersovereenkomst met de cultureelerfgoedorganisaties die aangeduid werden als ‘cultureelerfgoedinstelling’ en die gevestigd zijn op hun grondgebied.