Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Formulieren

Cultureel erfgoed - verplichte bijlagen

Werkingssubsidies

Verantwoording


Werkingssubsidies dienstverlenende rol op regionaal niveau

Vraagt u een werkinssubsidie aan voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau (cultureel-erfgoedconvenant), dan vult u voor de begroting volgende verplichte bijlage in:

KIOSK vraagt om de bijlage op te laden.


Projectsubsidies

Aanvraag

Indien u een samenwerking aangaat in het kader van een projectsubsidie, dan legt u deze vast via volgende bijlage:

Verantwoording

KIOSK vraagt om de financiële afrekening op te laden als bijlage. Gebruik hiervoor volgend formulier:

Landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Internationaal project dat cofinanciering

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een internationaal project dat cofinanciering vereist, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Inhaalbeweging digitale collectiedata

Vraagt u een projectsubsidie aan in het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Kunsten - verplichte bijlagen

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting


DOWNLOAD

Bijlage Sjabloon Projectomschrijving organisaties en individuen (Word)

U vult dit formulier in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag, indient voor een projectsubsidie aan kunstenaars/organisaties. U omschrijft uw project aan de hand van de criteria van het Kunstendecreet om het daarna op te laden in KIOSK als bijlage bij uw aanvraag.
U neemt ook best vooraf de veelgestelde vragen door.


DOWNLOADS FOREIGN APPLICANTS

The template regarding the activities, contributors and budget is also mandatory for foreign applicants. Download the ‘Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting’ below (Excel). Please use the tab ‘toelichting’ for a detailed budget of costs and income. Use the Attachment Template Project Description Organizations and Individual Artists to describe your project.


DOWNLOAD

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting (Excel)


WIE

U vult dit formulier in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag, een plan of een verslag indient voor een projectsubsidie aan kunstenaars/organisaties en een werkingssubsidie voor organisaties.
Opgelet: aanvragers/ontvangers van beurzen hoeven dit formulier niet in te vullen!


WAT

Dit formulier is bedoeld om ons informatie te geven over de activiteiten, medewerkers en de begroting of afrekening in het kader van uw subsidie(aanvraag), uw actieplan of uw verslag.


WANNEER

Telkens als u via KIOSK een aanvraag, actieplan of werkingsverslag indient, bezorgt u ons eveneens deze ingevulde bijlage.


MEER INFO

Een toelichting bij de verschillende tabbladen vindt u in het formulier zelf. U neemt ook best vooraf het tabblad identificatie en de veelgestelde vragen door.