Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureel erfgoed - verplichte bijlagen

Werkingssubsidies

Verantwoording


Werkingssubsidies dienstverlenende rol op regionaal niveau

Vraagt u een werkinssubsidie aan voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau (cultureel-erfgoedconvenant), dan vult u voor de begroting volgende verplichte bijlage in:

KIOSK vraagt om de bijlage op te laden.


Projectsubsidies

Aanvraag

Indien u een samenwerking aangaat in het kader van een projectsubsidie, dan legt u deze vast via volgende bijlage:

Verantwoording

KIOSK vraagt om de financiële afrekening op te laden als bijlage. Gebruik hiervoor volgend formulier:

Landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Internationaal project dat cofinanciering

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een internationaal project dat cofinanciering vereist, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Inhaalbeweging digitale collectiedata

Vraagt u een projectsubsidie aan in het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, dan vult u volgende verplichte bijlage in: