Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Werkingssubsidies aan steden voor lokale cultureel-erfgoedbeleid

De Vlaamse Regering heeft op 25 april 2014 beslist om een werkingssubsidie toe te kennen aan de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen voor het realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten tijdens de periode 2014-2019.

Stad

Bedrag €

Stad Antwerpen

524.000

Stad Brugge

470.000

Stad Gent

432.000

Stad Leuven

218.000

Stad Mechelen

216.000