Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

De subsidies vanuit het vorige decreet voor de vier cultureel-erfgoedtijdschriften, waaronder OKV, worden verlengd in afwachting van een geïntegreerd tijdschriftenbeleid.

Subsidies voor periodieke cultureel-erfgoedpublicaties