Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Collectie

Angelos / Jan Fabre © Departement Cultuur, Jeugd en Media
21.12.2017

‘Portret als nar’ van Jan Fabre werd in 1997 aangekocht door de Vlaamse overheid in het kader van het decreet dat de integratie van kunstwerken in openbare gebouwen regelt.

Englebert Van Anderlecht
29.09.2017

De kunstwerken van de Collectie Vlaamse Gemeenschap, de kunstverzameling van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen op websites of in publicaties van de Vlaamse Overheid of van de bewaarlocaties (zowel erfgoedinstellingen zoals musea als openbare gebouwen) zichtbaarheid krijgen. Maar hiervoor moeten de auteursrechten van deze kunstwerken in orde zijn. 

19.02.2015

Wat is het belang van de openbare ruimte? Welke rol kan kunst daarin spelen?
Wat betekent publiek opdrachtgeverschap vandaag? En wat doet kunst in opdracht voor het publiek ?

Publicaties

Folder met richtlijnen voor bewaarnemers van kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

Musea en openbare instellingen kunnen kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap in bewaring nemen. De folder Collectie van de Vlaamse Gemeenschap (PDF) geeft een woordje uitleg bij alle voorwaarden voor een bewaargeving (aanvraag, verzekeringsplicht, wat te doen bij schade). En de bewaarnemer krijgt een aantal richtlijnen mee voor het bewaren van de kunstwerken in optimale omstandigheden.


Aankoopcatalogen

Kunsten en Erfgoed heeft in het verleden aanwinstencatalogi uitgegeven.

Collectie Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 2002 - 2006

De catalogus ‘Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 2002-2006’ biedt een overzicht van de kunstwerken die de Vlaamse overheid in deze periode aankocht, en is een instrument voor iedereen die beroepshalve met kunst uit de collectie van de Vlaamse overheid te maken krijgt.

Deze editie bevat een interessant artikel over het aankoopbeleid van de Vlaamse overheid en het topstukken- en sleutelwerkenbeleid.

Collectie Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 1999 - 2001

Deze aanwinstencatalogus van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap is een omvangrijk, meertalig boek. Het werk bevat beeldmateriaal, identificatiegegevens, een beknopt tentoonstellingsparcours per kunstenaar (tot 2003), een kritische tekst van de hand van Koen Brams en Dirk Pültau en opstelbeschrijvingen voor een deel van de aangekochte werken.

Collectie Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 1996-1998

De catalogus ‘Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 1996-1998’ biedt een overzicht van de kunstwerken die de Vlaamse overheid aankocht in deze periode.


Cahiers ‘Met nieuwsgierige blik’

Om het debat rond collectievorming en aankoopbeleid in de kunsten- en erfgoedsector onder de aandacht te houden, publiceerden het agentschap Kunsten en Erfgoed, FARO en BAM de publicatie Met nieuwsgierige blik – collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen.

Auteur Paul Depondt nam voor de publicatie van al deze specialisten terzake diepte-interviews af, die hij verwerkte tot acht artikels. Het boek werd vormgegeven door Jurgen Persijn.

Over collecties 1 (2010)

Tijdens het voorjaar van 2010 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid. Het cahier 'Over collecties' bevat de verslagen van de lezingenreeks (of essays geschreven naar aanleiding van een lezing) en vormt een boeiende aanvulling bij de bovengenoemde publicatie.

Over collecties 2 (2011)

In 2011 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een tweede lezingenreeks rond collectievorming en aankoopbeleid. Verschillende vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, Waalse, federale en buitenlandse collectiebeherende instellingen kwamen hun visie geven over het thema. Naast vertegenwoordigers van publieke instellingen kwamen ook vertegenwoordigers van private instellingen of collecties aan bod. Net zoals bij de eerste lezingenreeks bundelden we de verslagen van deze lezingen in een cahier.

Bruikleen

De werken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap zijn ook beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen in Vlaanderen, België en het buitenland. Voorwaarde is wel dat de werken afdoende verzekerd worden en in goede omstandigheden getoond worden.

Een bruikleen van een kunstwerk uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangevraagd bij het museum waar het in bewaring zit of bij de afdeling Cultureel Erfgoed.

Bewaargeving

Kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap bevinden zich zowel in musea als in overheidsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.

De musea met het grootste aandeel werken uit de collectie zijn:

 • het Antwerpse M HKA (797 werken)
 • het Gentse S.M.A.K. (342 werken)
 • en het Oostendse Mu.ZEE (219 werken).

Openbare instellingen (ministeries, steden en gemeenten, rechtbanken, diplomatieke posten, …) kunnen ook kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap in bewaring nemen.

In de Folder met richtlijnen voor bewaarnemers van kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt de procedure voor bewaargeving toegelicht en geven we enkele praktische tips mee voor de bewaarnemers. 


Contact

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Marthe Lemmens.

Bewaargeving en bruikleen

 • Bewaargeving

  Kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap bevinden zich zowel in musea als in overheidsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.

  De musea met het grootste aandeel werken uit de collectie zijn:

  • het Antwerpse M HKA (797 werken)
  • het Gentse S.M.A.K. (342 werken)
  • en het Oostendse Mu.ZEE (219 werken).

  Openbare instellingen (ministeries, steden en gemeenten, rechtbanken, diplomatieke posten, …) kunnen ook kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap in bewaring nemen.

  In de Folder met richtlijnen voor bewaarnemers van kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt de procedure voor bewaargeving toegelicht en geven we enkele praktische tips mee voor de bewaarnemers. 


  Contact

  Voor meer informatie kan u contact opnemen met Marthe Lemmens.

 • Bruikleen

  De werken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap zijn ook beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen in Vlaanderen, België en het buitenland. Voorwaarde is wel dat de werken afdoende verzekerd worden en in goede omstandigheden getoond worden.

  Een bruikleen van een kunstwerk uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangevraagd bij het museum waar het in bewaring zit of bij de afdeling Cultureel Erfgoed.

Successierechten

In 2006 werd, in opdracht van Kunsten en Erfgoed, een studieopdracht naar de problematiek, mogelijkheden en opportuniteiten van de Vlaamse bevoegdheid op het vlak van successierechten, voor de collectieopbouw van de Vlaamse musea en erfgoedinstellingen en voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap uitgevoerd door de Universiteit Hasselt (Prof. Dr. Annemie Draye en Tom Nullens).

De studie gaat uitgebreid in op de bestaande regelingen in België, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland en resulteert in een onderbouwd voorstel tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van successierechten voor topstukken, op voorwaarde dat de erfgenamen er zich toe engageren om het topstuk voor een langere termijn in Vlaanderen te bewaren. Daarnaast formuleert de studie, eveneens op basis van een internationale vergelijking, een aantal voorstellen tot optimalisering van de huidige regeling van betaling van successierechten door afgifte van kunstwerken. 

Onderzoeksrapport Successierechten en roerend cultureel erfgoed (PDF)

De Collectie Ghysels

 

In 2007 werd de Vlaamse Gemeenschap eigenaar van een collectie mechanische muziekinstrumenten. Ze kocht de orgelcollectie van Jef Ghysels, een bekend verzamelaar van dans- en kermisorgels. Het geheel bestaat uit:

 • 4 grote dansorgels
 • 12 kleinere orgels
 • een collectie orgelbeeldjes
 • een collectie orgelmuziekboeken
 • documentair materiaal.

De collectie Ghysels werd in 2008-2009 aan het grote publiek getoond op de tentoonstelling Continental Superstar in het Jubelparkmuseum. Sinds 2010 is de collectie opgeslagen in een geklimatiseerd depot van Katoen Natie in Kallo. Het departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor het beheer ervan.

De collectie Ghysels vertelt het boeiende verhaal van de danscultuur en het kermisvertier uit het begin van de 20ste eeuw. Ze illustreert het technische vakmanschap op het gebied van orgelbouw dat in Vlaanderen – en vooral Antwerpen – aanwezig was. Tot op heden zijn diverse orgelbouwers actief in de regio Antwerpen.

In het najaar van 2013 besliste de toenmalige minister van Cultuur om in te gaan op het voorstel van de stad Antwerpen om de orgelcollectie Ghysels een permanente bestemming te geven in het Museum Vleeshuis in Antwerpen. Dat museum draagt onder de titel Klank van de Stad zorg voor een historische collectie muziekinstrumenten. De aard van de collectie Ghysels en de historische band van Antwerpen met mechanische orgels sluiten daar naadloos bij aan.


De collectie Ghysels op reis

De collectie Ghysels gaat op reis! In afwachting van een definitieve bestemming voor de collectie Ghysels in het Museum Vleeshuis kunnen erkende Cultureel Erfgoedinstellingen (onder strikte voorwaarden) een instrument in bruikleen krijgen. Zo kunnen de mooiste stukken uit de collectie tentoongesteld en beluisterd worden.

Op deze website kunt u het reisplan van de collectie Ghysels volgen.

De orgels die in het depot in Kallo blijven, zijn te bezichtigen na afspraak met de collectiebeheerder Jolien Paeshuys.

U kunt de collectie Ghysels ook permanent online bewonderen. Ze werd digitaal ontsloten via de online-catalogus van Museum Vleeshuis.


Reisplan van de collectie Jef Ghysels

In de tentoonstelling FEEST! in het MAS in Antwerpen (van 01/06/2018 tot 15/01/2021) wordt de traditie van de dansmatinees hernomen en kunt u het 121-toets Decap ‘Frangema'-orgel bewonderen én beluisteren. Elke dinsdag en zondag steekt het MAS de stekker in en zet het de orgels in gang. Ga een kijkje nemen achter de schermen, ga luisteren of doe een dansje op de dansvloer. Verzoeknummertjes zijn welkom!

Meer info vindt u op de website van het MAS.

Met nieuwsgierige blikOm het debat rond collectievorming en aankoopbeleid in de kunsten- en erfgoedsector onder de aandacht te houden, publiceerden het agentschap Kunsten en Erfgoed,FARO en BAM de publicatie Met nieuwsgierige blik – collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen.


Auteur Paul Depondt nam voor de publicatie van al deze specialisten terzake diepte-interviews af, die hij verwerkte tot acht artikels. Het boek werd vormgegeven door Jurgen Persijn.

Met nieuwsgierige blik (PDF, 12 MB)

Pages

Subscribe to RSS - Collectie