Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Over Vlaanderen

De officiële website van Vlaanderen

www.vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid en is een brede toegangspoort tot informatie over Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Deze website en het gratis informatienummer 1700 worden beheerd door de Vlaamse Infolijn.

Vlaanderen heeft zowel gemeenschaps- als gewestbevoegdheden: cultuur, onderwijs, mobiliteit, wonen en huisvesting, ...
De taken en bevoegdheden van de Vlaamse overheid worden georganiseerd in 13 beleidsdomeinen.
Identiteitsdocumenten, integratie en inburgering
Decreten en besluiten, de Vlaamse codex en administratieve vereenvoudiging
Wanneer de overheid goederen of diensten bestelt, dan gebeurt dit vaak via een overheidsopdracht.
Elk jaar maakt de Vlaamse Regering een inschatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven.
Vlaanderen telt 308 gemeenten, verdeeld over 5 provincies. Samen vormen zij het Vlaamse Gewest.
De Vlaamse overheid is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers met diverse profielen.
 

Ontdek Vlaanderen

De website Ontdek Vlaanderen situeert Vlaanderen op een aantal domeinen in een notendop. Een ruime waaier van thema’s komt aan bod gaande van bevolking over gezondheid en economie tot milieu en cultuur.  Ook worden een aantal Vlaamse gegevens in een Belgische en Europese context gepresenteerd.

 

Huisstijl 'Vlaanderen'

 

Vlaanderen lanceerde in februari 2014 een nieuwe huisstijl en een nieuwe slogan, Verbeelding werkt.

Het merkbeleid Vlaanderen heeft als ambitie Vlaanderen en de Vlaamse overheid in binnen- en buitenland blijvend op de kaart te zetten als een regio van mensen die wereldwijd gekend zijn voor hun oog voor detail en uitmuntend vakmanschap.


De huisstijl ‘Vlaanderen’ voor de binnenlandse communicatie sluit aan bij de internationale huisstijl Flanders. De eenduidige en herkenbare stijl biedt een oplossing voor de versnipperde beeldvorming in Vlaanderen. De nieuwe huisstijl is een van de negen actiepunten in het merkbeleid Vlaanderen 2012-2020.