Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo voor subsidiëring - internationaal

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager:

  • een publicatie
  • een nieuwsbrief
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website
  • een advertentie
  • ...

Indien u communiceert met een internationaal en/of meertalig publiek, gebruik dan het internationale logo met als bijschrift:

Flanders State of the Art.

Het basislogo is staand.

Het secundaire logo is liggend.

Download het logo