Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wat is de strategische visienota?

In de strategische visienota legt de minister van Cultuur zijn visie vast op het beleidskader voor de Kunsten, in uitvoering van het Kunstendecreet. De visienota bevat dus de ‘to be’ van het kunstenlandschap. De visienota baseert zich op de landschapstekening van het Kunstenpunt, die de ‘as is’ weergeeft.

Minister van Cultuur Jan Jambon heeft, zoals voorzien in het Kunstendecreet, zijn Strategische Visienota Kunsten op 1 april 2020 gepubliceerd. De Visienota Kunsten is een verdere verfijning van het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van de minister. Ze legt tot en met 2024 de krijtlijnen vast voor zijn beleid voor de kunsten.

De Visienota Kunsten werd op 16 april 2020 besproken in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.