Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunstinstellingen

Wat?

Kunstinstellingen zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het hele cultuurbeleid. Het zijn de vaste structuren van het kunstenveld met een structurele band met de Vlaamse Gemeenschap. 

Wie? 

 • Concertgebouw Brugge
 • deSingel
 • de twee symfonische orkesten ‘deFilharmonie’ en ‘Brussels Philharmonic’
 • Kunstencentrum Vooruit
 • Kunsthuis met Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen
 • de Ancienne Belgique.

Hoe?

De Vlaamse Regering bepaalt welke organisaties een erkenningsvraag mogen indienen. Een commissie adviseert de minister over de erkenning. Dit advies is gebaseerd op de voorwaarden die in het Kunstendecreet zijn uitgewerkt. Een erkende organisatie kan een aanvraag indienen voor een subsidie.

De Vlaamse Gemeenschap sluit met deze instellingen een beheersovereenkomst.  

Functies?

Kunstinstellingen moeten kwalitatief op alle 5 functies (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie) inzetten. 

Erkenningsvoorwaarden 

De erkenningsprocedure voor Kunstinstellingen voorziet in 10 voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

 1. inzet op de vijf functies
 2. artistieke uitmuntendheid
 3. internationale relevantie
 4. duurzame opbouw van traditie en vernieuwing
 5. maatschappelijke en culturele inbedding en engagement
 6. landelijke schaal en performante eigen infrastructuur
 7. sterk en dynamisch management en solide financieel beleid
 8. de principes van goed bestuur naleven
 9. aandacht voor kunst- en cultuureducatie, in samenwerking met het onderwijs
 10. startende kunstenaars ondersteunen.

Een ad-hoc commissie zal de erkenning beoordelen.  Deze commissie is samengesteld uit minimaal zeven leden waarvan drie leden met expertise en ervaring in het buitenland.

Beleidsplan

Een erkende kunstinstelling moet om de vijf jaar een beleidsplan indienen.  Op basis van dit beleidsplan wordt de subsidiëring niet in vraag gesteld, maar wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald en de hieraan verbonden opdrachten die worden verankerd in de beheersovereenkomst. De beoordeling van dit beleidsplan gebeurd op basis van criteria die gelden voor werkingssubsidies.