Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidie-instrumenten

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in twee soorten subsidie instrumenten, namelijk basisinstrumenten en specifieke instrumenten. 

De basisinstrumenten zijn: 
•    beurzen
•    projectsubsidies
•    werkingssubsidies
•    erkenningen als kunstinstelling.

De specifieke instrumenten zijn: 

•    kunstenaarstoelage
•    partnerprojecten
•    cofinanciering van internationale projecten
•    buitenlandse residenties
•    buitenlandse presentatieplekken
•    tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten
•    doorbraaktrajecten
•    internationale netwerkorganisaties en internationale netwerkevenementen
•    verwervingsbeleid
•    spreiding van kunst

De functies en disciplines zijn de richtlijn voor de zelfprofilering en de beoordeling bij de basisinstrumenten. Bij de specifieke instrumenten wordt er niet vertrokken vanuit de functies en disciplines. 

Ook zijn er bij de basisinstrumenten vaste indiendata. De specifieke instrumenten kunnen continu worden aangevraagd.