Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Welke beoordelingscriteria zijn verbonden aan de functies?

De functies zijn alleen van toepassing bij de basisinstrumenten, namelijk:

 • beurzen
 • projectsubsidies
 • werkingssubsidies 
 • de ondersteuning van kunstinstellingen. 

Per basisinstrument zijn er criteria uitgewerkt. Een aanvraag van een organisatie of kunstenaar wordt over alle disciplines heen getoetst aan dezelfde criteria (9 criteria voor werkingssubsidies, 5 criteria voor projectsubsidies). 

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept wordt per functie specifiek ingevuld. 

De criteria vormen de maatstaf voor de beoordeling.


Beurzen

Een beurs is verbonden aan de functie ontwikkeling. Het opzet van de beurs is om (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen. Belangrijk is dat de beurs niet output- maar evolutie-gebonden is, al kunnen concrete projecten of resultaten onderweg wel ontstaan. 

Er zijn verschillende criteria voor kortlopende en langlopende beurzen. 


Projectsubsidies

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor projecten die inzetten op:

 • ontwikkeling
 • productie
 • presentatie
 • participatie
 • reflectie
 • (of voor een combinatie van deze functies). 

Projectsubsidies dekken met andere woorden een brede lading. 

De werkverblijven, creatieopdrachten, opnameprojecten, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties die in het decreet van 2004 afzonderlijk werden benoemd vallen allen onder de noemer ‘projectsubsidies’.

Voor projecten gelden 4 criteria:

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer
  • de kwaliteit van het zakelijke beheer en de haalbaarheid van de begroting
  • aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars
 3. landelijke en/of internationale positionering, samenwerking en betekenis
 4. de mate waarin het aanvraagdossier uitvoering geeft aan één of meerdere aandachtspunten uit de strategische visienota, vermeld in artikel 7, §2, 5°.


Werkingssubsidies

Een werkingssubsidie ondersteunt een organisatie bij de uitvoering van een werking die inzet op één of meerdere functies en disciplines.  

Voor werkingssubsidies gelden 8 criteria:

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer:
  • de kwaliteit van het zakelijke beheer en de haalbaarheid van de begroting;
  • de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, rekening houdend met maatschappelijke en culturele diversiteit;
  • de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt;
  • een kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren met bijzondere aandacht voor de correcte vergoeding van kunstenaars;
 3. kwaliteit voorbije werking;
 4. landelijke en/of internationale positionering, samenwerking en betekenis;
 5. kennisopbouw en kennisdeling;
 6. maatschappelijke en culturele diversiteit;
 7. ondersteuning van kunstenaars, met specifieke aandacht voor startende kunstenaars;
 8. de mate waarin het aanvraagdossier uitvoering geeft aan één of meerdere aandachtspunten uit de strategische visienota, vermeld in artikel 7, §2, 5°;


Kunstinstellingen

Kunstinstellingen zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het hele cultuurbeleid. Kunstinstellingen moeten inzetten op de volledige keten van 5 functies: 

 • ontwikkeling
 • productie
 • presentatie
 • participatie
 • reflectie. 

Voor Kunstinstellingen gelden de algemene definities van de functies.