Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Landschapstekening als basis voor strategische visienota

De opmaak van de visienota wordt in grote mate gebaseerd op de landschapstekening van het Kunstenpunt, het kenniscentrum voor de kunsten in Vlaanderen. Deze landschapstekening geeft weer hoe het kunstenlandschap er op dat moment uitziet.

De landschapstekening is gebaseerd op een sterkte-zwakteanalyse, die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het kunstenveld beschrijft. De landschapstekening bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van het kunstenveld, met inbegrip van cijfers over de internationale context, de aanduiding van zowel hiaten als overaanbod, en de beschrijving van huidige trends.

Het Kunstenpunt heeft op 1 september 2019 de nieuwe landschapstekening aan minister van Cultuur Jambon overhandigd.

Lees de landschapstekening op de website van het Kunstenpunt.