Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Strategische visienota

Wat is de strategische visienota?

De strategische visienota is de uitgewerkte beleidsvisie van de minister van Cultuur voor de Kunsten.
De visienota Kunsten is de verfijning van de beleidsnota Cultuur die op haar beurt een uitwerking is van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering.
Voor de minister van Cultuur is de strategische visienota een richtinggevend kader voor zijn besluitvorming. Ook staan er in de visienota een aantal ‘beleidsopties’.
Hoe de strategische visienota er concreet zal uitzien en wat er allemaal in opgenomen zal zijn, is nog niet duidelijk. Hierover zal de minister van cultuur meer duidelijkheid scheppen in de loop van het komende werkjaar.