Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europees Erfgoedlabel

        

 

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie.


Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het label zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Het label wil op die manier bijdragen aan een groter Europees bewustzijn, in het bijzonder bij jongeren. Bovendien wil het label de waardering voor nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog versterken.


Wie kan deelnemen?

Sites, nationale thematische en transnationale sites kunnen deelnemen. Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.

Volgende sites kunnen zich kandidaat stellen:

  • gebouwen of monumenten
  • cultuurhistorische landschappen
  • natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke sites
  • plaatsen van herinnering
  • cultuurgoederen en – objecten en immaterieel erfgoed, voor zover ze met een bepaalde plaats verbonden zijn.


Selectieprocedure

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat.

Een intra-Belgisch secretariaat is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Dit secretariaat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.

Een jury selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.

Het reglement voor de preselectieprocedure op nationaal niveau voor het Europees erfgoedlabel (pdf)


Informatie en richtlijnen

Alle informatie en richtlijnen over het Erfgoedlabel zijn terug te vinden op:

Informatie over de sites die het label tijdens de voorgaande edities ontvingen is beschikbaar op:

 

Oproep 2017

Het dossier, opgesteld in één van de drie landstalen ( FR-NL-DE) wordt uiterlijk tegen 30 september bezorgd op één van volgende adressen:

  • Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1020 Brussel
  • Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Een Engelse versie van het dossier van de winnende site zal ten laatste tegen 15 februari 2017 bezorgd moeten worden (conform het Europese reglement).


Contactpersonen binnen Vlaamse overheid

 

Partners