Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo voor subsidiëring binnen Vlaanderen

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.


Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

  • een advertentie
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website
  • ...

Richtlijnen voor gebruik

Gebruik het basislogo ‘Leeuw \ Vlaanderen, verbeelding werkt’ even groot als andere partners. Het logo moet wel minstens 30 mm breed zijn. Gebruik het logo nooit in negatief.  


 

Het basislogo "Vlaanderen/Verbeelding werkt" is het naakte logo. Het mag enkel gebruikt worden op een lichte achtergrond.

 

Het secundaire logo is de volle variant van het "Vlaanderen/Verbeelding werkt" logo:

  

Download het logo