Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo voor subsidiëring

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over gesubsidieerde activiteiten of opdrachten gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.


Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo duidelijk aanbrengen op iedere informatiedrager. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

  • een advertentie
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website (op websites plaatst u het logo van de Vlaamse overheid bij voorkeur in de footer)
  • ...

De invoering van het nieuwe logo kan gebeuren binnen de normale vervangingscyclus van communicatietools. Op nieuwe informatiedragers wordt vanzelfsprekend meteen het nieuwe logo geplaatst. 


Binnen Vlaanderen

Gebruik het basislogo 'Vlaanderen \ Verbeelding werkt' even groot als andere partners. Het logo moet wel minstens 30 mm breed zijn.

Het basislogo voor gebruik binnen Vlaanderen is het naakte logo. Deze versie mag enkel gebruikt worden op een lichte achtergrond.

 

Gebruik dit logo nooit negatief.

 

Het secundaire logo is de volle variant van het 'Vlaanderen \ Verbeelding werkt' logo.

  

 


Internationaal

Indien u communiceert met een internationaal en/of meertalig publiek, gebruik dan het internationale logo met als bijschrift 'Flanders State of the Art'.

Het internationale basislogo is staand.

Het secundaire internationale logo is liggend.


Download het het logo


Download het logo op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.