Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Toelating aanvragen

Het Topstukkendecreet voorziet:

  • beschermingsmaatregelen inzake fysische ingrepen
  • een subsidieregeling voor de restauratie van beschermde voorwerpen en verzamelingen. (de subsidies kunnen maximaal 80% van de kosten voor conservatie en restauratie belopen.)

Fysische ingrepen op een beschermd voorwerp zijn enkel toegestaan mits de eigenaar, bezitter of houder daarvoor de toestemming heeft gekregen van de minister. De minister wordt daarbij geadviseerd door de Topstukkenraad.

Het aanvraagformulier voor het uitvoeren van een fysische ingreep wordt door de eigenaar, bezitter of houder ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media op volgende adres: 

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Waarborgen en Beheren – team Cultuurgoederen
Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL 
topstukken@vlaanderen.be

Als de minister de toestemming voor de ingreep verleent en de voorgestelde werkzaamheden en kosten subsidiabel zijn, kan ook een subsidie worden aangevraagd. Beide aanvragen kunnen tegelijkertijd worden ingediend.