Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Bewaring en ontsluiting van multimedia in Vlaanderen

BOM-VL staat voor Bewaring en Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen. Het is een project dat voor het audiovisuele erfgoed in Vlaanderen oplossingen wil uitwerken om het op lange termijn te bewaren, doorzoekbaar te maken en te ontsluiten.

Het project loopt van 1 januari 2008 tot 30 juni 2009 en wordt uitgevoerd door een consortium waarin zowel partners uit de culturele sector als de audiovisuele mediasector deelnemen. Aan culturele zijde participeert een brede waaier van betrokken organisaties:

  • Boekentoren
  • BAM-Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst
  • VTi-Vlaams Theater Instituut
  • Muziekcentrum Vlaanderen 
  • FARO.Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Uit de mediasector participeren de openbare, commerciële en regionale omroepen. Het IBBT en het VRT Medialab zorgen mee voor de wetenschappelijke omkadering.