Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Benchmarking musea moderne kunst

De Management School van de Universiteit Antwerpen verrichtte in 2005 in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek met het oog op de internationale positionering en benchmarking van het M HKA en het S.M.A.K.

De twee musea werden vergeleken met andere musea van moderne en hedendaagse kunst in binnen- en buitenland: 

  • het Instituto Valencia de Arte Moderno (IVAM-Valencia)
  • het Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA-Barcelona)
  • het Van Abbe museum (Eindhoven)
  • het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK – Oostende)
  • het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim (Antwerpen).

De vergelijking vond plaats op het vlak van artistiek-inhoudelijke keuzes enerzijds en organisatorische en financiële consequenties anderzijds. Het resultaat van de methodologie was een indicatorenset van ongeveer 300 indicatoren voor de benchmarking.

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een publieksrapport. Daarin wordt een overzicht gegeven van mogelijke beleidsopties, met daaraan verbonden randvoorwaarden en groeipaden.

Benchmarking musea moderne kunst (PDF)