Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kwaliteitskader voor de specialisatie 'museumgids' in de gidsenopleiding

In opdracht van Kunsten en Erfgoed onderzocht Janien Prummel de introductie van de specialisatie museumgids in de gidsenopleiding.

De vernieuwde gidsenopleiding wordt gegeven in het volwassenenonderwijs. Na een algemeen basisjaar kiezen de cursisten in het tweede jaar voor specialisaties zoals toeristische gids, reisleider, natuurgids én museumgids. De specialisatie museumgids is echter nog niet uitgewerkt.

Het doel van het onderzoek is een kwaliteitskader te ontwikkelen en te komen tot een onderbouwde en gedragen visie op wat een museumgids moet kennen en kunnen. De onderzoekster stelt, na overleg met de museumsector en FARO, voor om de opbouw van het specialisatiejaar zoals uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen voor de toeristische gids en de reisleider te behouden, maar te kiezen voor een aangepaste invulling ervan.

Het kwaliteitskader is een belangrijke stap in de concretisering van de specialisatie museumgids.

Onderzoek naar een kwaliteitskader voor de specialisatie ‘museumgids’ in de gidsenopleiding