Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectsubsidies

Subsidies worden toegekend op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 en het reglement 'Subsidies inhaalbeweging digitale collectieregistratie bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties'.

De projectsubsidies van 2014 tot en met 2018 werden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. De projecten tot en met 2013 werden gesubsidieerd op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008. Op basis van het subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed werden subsidies toegekend in 2017 en 2018.


2020

Overzicht projectsubsidies 2020 - eerste ronde (PDF) 

2019

Overzicht digitale collectieregistratie 2019 (PDF) 

Overzicht projectsubsidies 2019 - tweede ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2019 - eerste ronde (PDF)

2018

Overzicht digitale collectieregistratie 2018 (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2018 (PDF)

Overzicht subisdies pilootprojecten waarderen 2018 (PDF)

Overzicht projectsubsidies Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed


2017

Overzicht projectsubsidies 2017 - eerste ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2018 - tweede ronde (PDF)

Overzicht subisdies pilootprojecten waarderen 2017 (PDF)

2016

Overzicht projectsubsidies 2016 - tweede ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2016 - eerste ronde (PDF) 


2015

Overzicht projectsubsidies 2015 - tweede ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2015 - eerste ronde (PDF)


2014

Overzicht projectsubsidies 2014 - tweede ronde (PDF) 

Overzicht projectsubsidies 2014 - eerste ronde (PDF) 

 

Projectendatabank

De afdeling Cultureel Erfgoed neemt, in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het initiatief om projecten te ontsluiten via een online projectenbank. Deze projectenbank wordt door FARO beheerd en bevat informatie over projecten die binnen de Cultureel-erfgoeddecreten van 2008 en 2012 worden gesubsidieerd.

Projectendatabank (website FARO)