Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Beleidsperiode 2013-2017

Subsidiebedrag: 310.000 euro