Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Dotatie Kasteel van Gaasbeek

Beleidsperiode 2016-2020

Subsidiebedrag: 598.000 euro