Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo's

Logo voor subsidiëring binnen Vlaanderen

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.


Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

 • een advertentie
 • een audiovisuele boodschap
 • een affiche
 • een brochure
 • een website
 • ...

Richtlijnen voor gebruik

Gebruik het basislogo ‘Leeuw \ Vlaanderen, verbeelding werkt’ even groot als andere partners. Het logo moet wel minstens 30 mm breed zijn. Gebruik het logo nooit in negatief.  


 

Het basislogo "Vlaanderen/Verbeelding werkt" is het naakte logo. Het mag enkel gebruikt worden op een lichte achtergrond.

 

Het secundaire logo is de volle variant van het "Vlaanderen/Verbeelding werkt" logo:

  

Download het logo

 

Logo voor subsidiëring - internationaal

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager:

 • een publicatie
 • een nieuwsbrief
 • een audiovisuele boodschap
 • een affiche
 • een brochure
 • een website
 • een advertentie
 • ...

Indien u communiceert met een internationaal en/of meertalig publiek, gebruik dan het internationale logo met als bijschrift:

Flanders State of the Art.

Het basislogo is staand.

Het secundaire logo is liggend.

Download het logo

Erkend Cultureel archief

Herkenningsteken

Enkel een door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling mag het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel stuurt de afdeling Cultureel Erfgoed het herkenningsteken automatisch aan de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.
 
Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en is dus bestand tegen weer en wind. Het teken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang.
 
Wanneer de erkende organisatie uit verschillende afzonderlijke delen bestaat, kan je bijkomende bordjes aanvragen.


Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • lettertype
  • The Mix en The Mix Extra Bold
 • kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y

Download het logo erkende culturele archiefinstelling (jpg). Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten.


 

Logo erkend cultureel archief
Logo erkend cultureel archief

Erkende Erfgoedbibliotheek

Herkenningsteken

Enkel een door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek mag het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel stuurt de afdeling Cultureel Erfgoed het herkenningsteken automatisch aan de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.

Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en is dus bestand tegen weer en wind. Het teken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang.

Wanneer de erkende organisatie uit verschillende afzonderlijke delen bestaat, kan je bijkomende bordjes aanvragen.
 

Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • lettertype
  • The Mix en The Mix Extra Bold
 • kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y

Het herkenningsteken is beschikbaar in verschillende bestandsformaten, in negatieve versie en een zwart-wit versie. Gebruik het teken niet in andere kleuren.

Download het logo erkende erfgoedbibliotheek (jpg). Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten.  

Logo Logo Erkende erfgoedbibliotheek
Logo Logo Erkende erfgoedbibliotheek

Erkend Museum

Herkenningsteken

Enkel een door de Vlaamse overheid erkend museum mag het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Download het logo erkend museum (jpg)

Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten. 

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel stuurt de afdeling Cultureel Erfgoed het herkenningsteken automatisch aan de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.

Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en is dus bestand tegen weer en wind. Het teken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang.

Wanneer de erkende organisatie uit verschillende afzonderlijke delen bestaat, kan je bijkomende bordjes aanvragen.

Het herkenningsteken is beschikbaar in verschillende bestandsformaten, in negatieve versie en een zwart-wit versie. Gebruik het teken niet in andere kleuren.

 

Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • lettertype
  • The Mix en The Mix Extra Bold
 • kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y


 

Logo Erkend Museum
Logo Erkend Museum

Inventaris Immaterieel erfgoed

Wilt u het logo gebruiken? Stuur dan een e-mail naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be en motiveer waarvoor u het logo wilt gebruiken.