Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Over collecties²

In 2011 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een tweede lezingenreeks rond collectievorming en aankoopbeleid. Verschillende vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, Waalse, federale en buitenlandse collectiebeherende instellingen kwamen hun visie geven over het thema. Naast vertegenwoordigers van publieke instellingen kwamen ook vertegenwoordigers van private instellingen of collecties aan bod. Net zoals bij de eerste lezingenreeks bundelden we de verslagen van deze lezingen in een cahier: Over collecties² (PDF).