Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cahiers

Over collecties

Tijdens het voorjaar van 2010 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid. Parallel namen we het initiatief voor de publicatie 'Met nieuwsgierige blik - Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen', met als auteur Paul Depondt.

Het cahier Over collecties (PDF)  bevat de verslagen van de lezingenreeks (of essays geschreven naar aanleiding van een lezing) en vormt een boeiende aanvulling bij de bovengenoemde publicatie.

Over collecties²

In 2011 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een tweede lezingenreeks rond collectievorming en aankoopbeleid. Verschillende vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, Waalse, federale en buitenlandse collectiebeherende instellingen kwamen hun visie geven over het thema. Naast vertegenwoordigers van publieke instellingen kwamen ook vertegenwoordigers van private instellingen of collecties aan bod. Net zoals bij de eerste lezingenreeks bundelden we de verslagen van deze lezingen in een cahier: Over collecties² (PDF).