Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

  • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
  • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.


Permanente leden

  • Lothar Casteleyn (voorzitter)
  • Eva Van Hoye (ondervoorzitter)
  • Karim Ettourki
  • Anneke Lippens
  • Isabel Lowyck
  • Yves Segers
  • Martine Vermandere
  • Rony Vissers 


Secretaris 

Marc Bastijns