Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opname in de inventaris Vlaanderen

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed omvat zowel de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed zelf, als het zogenaamde ‘Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’. 
 
Enkel voor de inventaris kan u zelf een aanvraag indienen. Hierin deelt u informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en het plan met de acties waarmee u aan de toekomst voor uw erfgoed wil werken.

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen uw erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen. Dat ze met voldoende kennis de toekomst van uw immaterieel erfgoed kunnen verzekeren.

Het Carnaval van Aalst, het telen van grondwitloof, bloemencorso’s en het vieren van Sinterklaas en Sint-Maarten zijn praktijken die momenteel al op de Inventaris staan.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de erfgoedgemeenschappen. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan anderen en volgende generaties kan worden doorgegeven. Deze acties en plannen maken mee deel uit van de informatie over dit immaterieel erfgoed dat op de Inventaris wordt bijeengebracht.
 
Voor het register van inspirerende voorbeelden werken we met nominaties. Eenmaal per jaar lanceren we een oproep op immaterieelerfgoed.be, waarbij u inspirerende praktijken kan nomineren.  Als het zo ver is, hoort u van ons.