Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opname in de inventaris Vlaanderen

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed omvat zowel de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed zelf, als het zogenaamde ‘Register van inspirerende voorbeelden inzake het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’.


Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Enkel voor de inventaris kan u zelf een aanvraag indienen. Hierin deelt u informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en het plan met de acties waarmee u aan de toekomst voor uw erfgoed wil werken.

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen uw erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen. Dat ze met voldoende kennis de toekomst van uw immaterieel erfgoed kunnen verzekeren.


Het Carnaval van Aalst, het telen van grondwitloof, bloemencorso’s en het vieren van Sinterklaas en Sint-Maarten zijn praktijken die momenteel al op de Inventaris staan.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de erfgoedgemeenschappen. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan anderen en volgende generaties kan worden doorgegeven. Deze acties en plannen maken mee deel uit van de informatie over dit immaterieel erfgoed dat op de Inventaris wordt bijeengebracht.


Register van inspirerende voorbeelden inzake het borgen van immaterieel cultureel erfgoed

Wat is borgen?

Immaterieel cultureel erfgoed (ICE) en borgen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ICE is niet-tastbaar erfgoed en daarom is er bewuste actie nodig om het levend te houden en door te geven aan toekomstige generaties. Dat noemen we borgen.

Hoe we ICE borgen, kunnen we leren van elkaar. In het Register van Inspirerende Voorbeelden willen we dan ook inspirerende good practices en programma’s bundelen, telkens voor een periode van drie jaar. Bedoeling is dat anderen inspiratie halen uit deze dynamische lijst.

In september 2019 kon je een nominatie insturen voor het Register. Een expertencommissie beoordeelt de nominaties en bezorgt een advies aan de minister van Cultuur. Die beslist dan welke inspirerende voorbeelden op het register komen. Vanaf januari 2020 vind je de geselecteerde praktijken op www.immaterieelerfgoed.be.