Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunstendecreet 2013

Het belangrijkste subsidiekader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap is het Kunstendecreet

Uitzonderingen hierop vormen het filmbeleid en het geïntegreerd letterenbeleid. Hiervoor zijn andere actoren bevoegd:

De uitvoering en evaluatie van het Kunstendecreet is in handen van het team Kunsten en Cultureel Erfgoed van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Lees meer over de ontwikkeling en inhoud van het Kunstendecreet.