Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Landcommanderij Alden Biesen

Kasteelstraat 6 B, 3740 BILZEN

aldenbiesen@vlaanderen.be