Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Het Kunstendecreet van 2013, gewijzigd in 2018

Het Kunstendecreet is het belangrijkste subsidiekader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap.

Het bevat de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en toezicht op diverse subsidievormen:

  • beurzen voor Kunstenaars
  • projectsubsidies voor Kunstenaars en organisaties
  • werkingssubsidies voor Kunstenorganisaties
  • werkingssubsidies voor de ondersteunende organisaties Kunstenpunt en het Vlaams Architectuurinstituut
  • werkingssubsidies voor de Kunstinstellingen
  • tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

Lees alles over deze subsidievormen.

Het eerste Kunstendecreet werd in 2004 door het Vlaamse Parlement goedgekeurd. De grote vernieuwing van dit decreet was dat er voor het eerst een open en samenhangend kader werd gecreëerd voor alle kunstvormen. 

In 2013 werd het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit grondig hervormd. Kleine bijkomende aanpassingen gebeurden in 2015 en 2016.

In 2018 werd, na een brede evaluatie door alle betrokkenen, het Kunstendecreet op een aantal specifieke punten opnieuw aangepast. De conceptnota van de Vlaamse Regering goedgekeurd op 22 december 2017 bevatte de samenvatting van de evaluatie en een blauwdruk voor de wijzigingen.

Het gewijzigde Kunstendecreet werd op 29 juni 2018 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het bijhorende uitvoeringsbesluit werd op 9 november 2018 goedgekeurd. In de Memorie van toelichting lees je de motivering van het Vlaams Parlement voor deze wijzigingen.