Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedbibliotheken

Voor het eerst konden erfgoedbibliotheken een indeling en werkingssubsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience was de enige indiener voor de periode 2019-2023 en werd ingedeeld bij het landelijke niveau.

Organisatie

Stad

Bedrag €

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen 300 000
subtotaal - erfgoedbibliotheken landelijk niveau   300 000