Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Reglement Digitaliseren

Met het subsidiereglement wordt in 2018 een inhaalbeweging mogelijk voor digitale collectieregistratie bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties.

Het reglement (PDF) kadert in de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’. Er wordt ingezet op volgende doelstellingen: 

  • het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie
  • het inzetten van de collectiedata als open data
  • het reflecteren hoe deze acties passen binnen de bredere visie van de organisatie(s) op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata. 

Om een voldoende diversiteit aan projecten mogelijk te maken, wordt een getrapt systeem voorzien van twee types projecten.