Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Deadline aanvraag continuering provinciale werkingsmiddelen door Vlaamse overheid - 1 april

19.02.2018

Sinds 1 januari 2018 zijn de meeste provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd overgeheveld naar het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Om die overheveling in goede banen te leiden, werd het subsidiejaar 2014 als referentie genomen. In het kader van “een warme overdracht” besliste minster Gatz om organisaties die in 2014 van hun provincie een werkingssubsidie voor cultuur- of jeugdwerk ontvingen ook uit te betalen in 2018 en 2019. Organisaties die daarvoor in aanmerking komen, moeten een aanvraag indienen. Dat kan nog tot 1 april 2018. Nadien kan de uitbetaling van de subsidie voor 2018 niet meer worden gegarandeerd.