Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Provincie Limburg

De erfgoeddatabank Erfgoedplus wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedplus ingestapt voor 31/12/2017

  • Bestaande gebruikers kunnen na 1 januari 2018 gebruik blijven maken van de erfgoeddatabank Erfgoedplus.
  • Overeenkomsten gemaakt met de provincie worden integraal overgenomen én voortgezet.
  • Ondersteuning en begeleiding blijft behouden.
  • Het Erfgoedregister kan men blijven gebruiken.
  • Musea kunnen onveranderd conversies aanleveren.
  • Uitwisseling met Europeana blijft lopen.
  • Deelname aan Erfgoedplus.be blijft kosteloos.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedplus vanaf 1/1/2018

  • Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsfase enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. Zij stappen dan ook in het actuele systeem - en de bijhorende bepalingen - van die erfgoeddatabank in.
  • Erfgoedcollecties, musea, heem- en geschiedkundige kringen, kerkfabrieken, archieven en documentatiecentra in Limburg kunnen nog steeds van start gaan met Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister.
  • Nieuwe gebruikers starten onder dezelfde voorwaarden als bestaande gebruikers (zie hierboven).

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie om aan te sluiten kan u voortaan contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be