Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Vormingstraject: Het Atelier - de kunst van friendraising (inschrijven tot 30 november)

31.10.2017
Logo Het Atelier, de kunst van friendraising
Logo Het Atelier, de kunst van friendraisingLogo Het Atelier, de kunst van friendraising

Het Atelier - de kunst van friendraising is een experimenteel vormingstraject van drie jaar dat vanaf januari 2018 start om de Vlaamse cultuursector beter te leren fundraisen. Het intensieve traject wordt begeleid door Emolife Belgium, de Vlaamse expert die het DNA van de Vlaamse cultuursector op zijn duimpje kent. Doel is te leren hoe een duurzame band op te bouwen met de bedrijfswereld en met private sponsors die ook particulieren kunnen zijn, m.a.w. de kunst van friendraising.

Tijdens het eerste jaar nemen honderd geselecteerde deelnemers en organisaties via tien dagmodules deel aan een boeiende ontdekkingstocht van de fundraisingmogelijkheden. Het tweede en derde jaar zetten zeven geïnteresseerde organisaties een stap verder, door hun fundraisingstrategie te verdiepen en te concretiseren. Na het voltooien van dit traject zijn de deelnemers in staat om meer financiële middelen te verwerven op een respectvolle en integere manier zodat zij verder groeien en hun dromen kunnen waarmaken.


Organisaties zonder commercieel doel uit de culturele sector kunnen deelnemen. Om iedereen gelijke kansen te geven worden de kandidaten onderworpen aan een objectieve selectieprocedure. Niet alleen medewerkers uit de Vlaamse culturele organisaties worden betrokken, ook bestuurders. Iedereen is immers fondsenwerver.


Elke deelnemer levert voor het eerste jaar een financiële bijdrage in het project. De bijdrage varieert van € 900 (excl. btw) tot € 2.100 (excl. btw). De kostprijs voor het tweede en derde jaar bedraagt tussen € 12.000 tot € 16.200 per jaar. De zeven organisaties die het traject verder zetten zullen een gepersonaliseerde en professionele fondsenwerving uitwerken, waardoor de netto-investering per organisatie gedurende het volledige traject kan terugverdiend worden door giften en sponsoring. Aan de andere geselecteerde organisaties wordt een programma aangeboden dat hen tijdens het tweede en derde jaar toelaat mee te kunnen kijken via een virtuele bibliotheek die hen toegang geeft tot alle info. Het Cultuurloket waakt erover dat de opgebouwde kennis met het hele cultuurveld wordt gedeeld. 


Inschrijven kan tot 30 november.


Voor meer concrete informatie over het traject, de selectiecriteria en de prijsbijdrage, contacteer Natacha Platevoet.