Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Werkingssubsidies

Wat?

Een werkingssubsidie ondersteunt een organisatie bij de uitvoering van een werking die inzet op een of meerdere functies en disciplines. Een werkingssubsidie wordt toegekend voor een periode van vijf jaar

Voor wie? 

De werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een vijfjarige, en dus meer continue, ondersteuning.  Alleen organisaties die gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking. 

Functies?

Werkingssubsidies kunnen aangevraagd worden voor alle functies namelijk ‘ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of voor elke combinatie van deze functies. 

Indiendata?

Er is maar 1 indiendatum per 5 jaar. De volgende indiendatum is 1 december 2020, voor subsidiëring vanaf 1 januari 2022.

Beslissingen over aanvragen van werkingssubsidies die op 1 december 2020 zijn ingediend, worden uiterlijk op 1 oktober 2021 genomen. 

Aangepaste kwantitatieve normen

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen moeten een percentage aan eigen inkomsten verwerven dat voortaan varieert per functie. Organisaties die inzetten op de functies ‘productie’ of ‘presentatie’ moeten minstens 12,5% eigen inkomsten verwerven. Voor organisaties die enkel inzetten op de functies ‘ontwikkeling’, ‘participatie’ of ‘reflectie’ en dus minder publieksgerichte activiteiten ontwikkelen, bedraagt dit percentage 5%.

Criteria

Er zijn negen criteria waaraan een aanvraagdossier voor een werkingssubsidie wordt getoetst, namelijk:  

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer
  • het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
  • een haalbare en realistische begroting
  • de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, rekening houdend met maatschappelijke en culturele diversiteit
  • de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt
  • een kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren met bijzondere aandacht voor de correcte vergoeding van kunstenaars
 3. kwaliteit voorbije werking
 4. positionering en samenwerking
 5. landelijke en/of internationale betekenis
 6. kennisopbouw en kennisdeling
 7. maatschappelijke en culturele diversiteit
 8. ondersteuning van kunstenaars
 9. indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking wordt voor werkingssubsidies specifiek ingevuld per functie. Meer hierover vindt u onder welke zijn de functies