Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Adviescommissie Cultureel Erfgoed benoemd

14.07.2017

Op 14 juli 2017 benoemde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, een nieuwe adviescommissie Cultureel Erfgoed. De adviescommissie wordt samengesteld uit deskundigen uit de verschillende deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld. De leden hebben een totaalvisie op het cultureel-erfgoedveld.

De adviescommissie Cultureel Erfgoed ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies. Op basis van de advisering in de beoordelingscommissies formuleert de commissie beleidsgericht advies. De leden van de adviescommissie staan ook, samen met de voorzitters van de beoordelingscommissies, in voor de afstemming van de adviezen die geformuleerd worden over aanvragen voor indeling en werkingssubsidies.

De leden van de adviescommissie zijn:

  • Jan De Maeyer (voorzitter)
  • Sofie De Caigny (ondervoorzitter)
  • Hilde Cuyt
  • Kathleen De Blauwe
  • Hendrik Defoort
  • Aldwin Dekkers
  • Vlad Ionescu
  • Davy Jacobs
  • Veerle Wallebroek

De secretaris is Wouter Brauns.

De adviescommissie Cultureel Erfgoed wordt benoemd voor een periode van 5 jaar die start op 1 september 2017.

De beoordelingscommissies en de externe experten voor de advisering worden in september 2017 benoemd.